Trixade bilder

Här har jag samlat bilder som filtreratst hårt/ manipulerats i Photoshop och/eller med olika plugins. Det kan handla om HDR, inkopieringar och andra sätt att ändra bilden/ bilderna. Naturligtvis kan bilden även ha tagits i HDR-läge vilket ju innebär att den är sammansatt av flera exponeringar med olika inställningar. Men ofta är bilderna filtrerade med olika plugins i Photoshop för att uppnå en extra effekt.